Francesco Piranesi

Plan atrija Izidina hrama, sv. II., 1806.

Plan en grand du temple d’ Isis

iz serije Starine Velike Grčke, danas Napuljskog Kraljevstva…, 1804. – 1807.

bakropis

774 x 534 / 918 x 618 mm

signatura ispod prikaza u desnom kutu: Gravé par F. Piranesi L’an 1806; u lijevom kutu: Dessiné par J. B. Piranesi

natpis ispod prikaza: Plan en grand du temple d’ Isis Atrium, Triclinium, et autres bâttiments adjacens

uz gornji rub prikaza gore lijevo: Vol. II; desno: Pl. LIX.

podrijetlo: zbirka Kochansky-Devidé

inv. br. KG HAZU 6920