Francesco Piranesi

Kuća s tri atrija, tlocrt i okomiti presjek, sv. II., 1806. 

iz serije Starine Velike Grčke, danas Napuljskog Kraljevstva…, 1804. – 1807.

bakropis, dva otiska na jednom listu

365 x 545 i 361 x 535 / 920 x 619 mm

signatura ispod oba prikaza u desnom kutu: Gravé par F. Piranesi l’ an 1806; u lijevom kutu: Dessiné par J. B. Piranesi

natpis ispod prikaza: (1) Plan de la maison qui à trois Atrium restaureé dans tout ses parties. Elle à été démontrée PL. 44. aux Numéros 3. 4 et 5.; uz gornji rub u prikazu gore lijevo: Vol. II; desno: Pl. XLVI; (2) Sections de la Maison susdite à reois Atrium; les parties existantes sont gravees en plein et les parties restaurée sont graveés au simple trait; uz gornji rub prikaza gore lijevo: Vol. II; desno: Pl. XLVII

podrijetlo: zbirka Kochansky-Devidé

inv. br. KG HAZU 6910 / 6911